• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/www.istanbulmuhtarlari.org/?fref=ts&__mref=message_bubble
  • https://twitter.com/istmuhtarlari
Başkan

Başkan Temel ŞARDANNokta DuşakabinALBAYRAK BAYRAK İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ E-5 karayolu gür sitesi kat 1 no 39-40 Beşyol K.ÇEKMECE-İSTANBUL Türkiyenin her yerinden TEL: ( 444 1 139 ) MOBİL 1: (0535 874 60 60) FAKS: 0212 592 78 57 MOBİL 2: (0554 569 00 00)Site Haritası

ALİ ARSLAN

ALİ ARSLAN
aliarslan@akincilarmahallesi.com
MUHTARLARIMIZIN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
28/05/2012
MUHTARLARIMIZIN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Demokrasinin temel taşı olarak kabul edilen Muhtarlarımız bugün gelinen noktada hem kurumsal hemde ekonomik olarak en sıkıntılı dönemlerini yaşamaktadır.
...

Kısacası Muhtarlarımız

1-) Muhtarlarımız Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmakla Beraber Kurumsal Bir Saygınlığada Sahip Değildirler

Muhtarlık kurumu devlet kurumları arasında sayılmayacak kadar ( Kaymakamlık , Belediye , Adliye , Askerlik şubesi ,Emniyet Müdürlüğü ,Posta ,Maliye, Zabıta, İcra Müdürlükleri, gibi devletin kurumlarına karşı ) birçok görevi bulunan,ancak bunca görevine karşılık kanunla belirlenmiş hiçbir yetki ve yaptırım gücüne sahip olmayan tek kurumdur.Muhtarlarımız bu nedenle devlet ve vatandaş nezdinde kurumsal bir saygınlığa sahip değildir..

Önerilerimiz

Muhtarlarımızın sadece görevlerinin değil, aynı zamanda yetkilerininde belirlendiği yeni bir yasal statüye acilen ihtiyaç vardır. Örneğin resmi kurumların mahalleler deki yaptıkları çalışmalara muhtarlar mutlak dâhil edilmeli, Mahallede yapılacak çalışmalarda mutlak surette Muhtarın görüşü alınmalıdır. Muhtar sokağını kirletenleri, yerlere çöp atanları ikaz edebilmeli gerektiğinde ceza yazabilecek yetkilere haiz olmalıdır. Aynı zamanda mahalle Muhtarlarımız yapılacak yasal bir düzenleme ile tüzel kişiliğe haiz olmalıdırlar

2-)Sosyal Güvence kapsamında İşveren( Bağkurlu ) İdari olarakta 657.ye Tabi Olup Devlet Memuru Statüsündedir.

Muhtarlarımız idari kapsamda 657 tabi olup kamu görevlisi olarak addedilirken , sosyal güvence kapsamında bağkurlı işveren olarak addedilmektedir.Kamu görevlimisidir yoksa işverenmidir konumu net olarak belli değildir. 

Önerilerimiz

Muhtarlık kurumu Yarı resmi Kurum yarı işveren olma konumundan çıkartılıp konumu yasal çerçeveyle tam ve açık olarak tarif edilmelidir.

3-) Muhtarların Vermiş olduğu Nüfus Cüzdan Örneklerinin Bazı Kurumlarca Kabul Edilmeyip Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği İstenmesi.

Nüfus Cüzdanı Örneği tasdiği Nüfus Cüzdanındaki kimlik bilgilerinin o kişiye ait doğru bilgiler olduğunu onaylamak anlamına gelir.Bu anlamda bir Mahalle sakinini en iyi tanıyan, kimliğin o kişiye ait olup olmadığını en iyi bilen Mahalle Muhtarı olduğuna göre Muhtarların vermiş oldukları Nüfus Cüzdanı Örneğinin vergi daireleri gibi bazı kurumlarda kabül edilmeyip Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği istenmesini Muhtarlık camiasının mensubları olarak anlayabilmiş değiliz.Üstelik Noterlerde onaylı Nüfus Cüzdanı Örneğine alınan ücret Muhtarlık kurumuna göre çok fahiş tutarda olduğundan vatandaş noterlere çok daha fazla para ödemek zorunda kalmaktadır.

Önerilerimiz

Bu konu ilgili, ilgili bakanlığımız bir genelge yayınlayarak bu hususta farklı uygulamalara giden tüm kamu kurumlarını uyarılmalıdır.
Muhtarların vermiş oldukları Nüfus cüzdan örnekleri ve diğer belgeler devletin her kurum tarafından mutlak surette kabul edilmelidir. Bu durum Muhtarlık mesleğinin saygınlığı açısındanda gerekli ve elzem bir durumdur. Geçmişte konuyla ilgili İstanbul Valiliğinin Muhtarların vermiş olduğu Nüfus cüzdanı örneğinin bütün kamu kuruluşlarında geçerli olacağına dair yayınladığı ve tüm kamu kurumlarına ve kaymakamlıklara gönderdiği genelge ektedir.

4-) Muhtarlarımızın Özlük Hakları Gelirleri Giderleri Ve yardımcı Elaman İhtiyacı

Muhtarlarımız devletten aldığı 340 TL.Ödenek haricinde başka bir özlük hakkına sahip değildir.Bu almış olduğu maaşta ancak bağkur pirimini karşılamaktadır.Son adrese dayalı sisteme geçişle birlikte İkametgah ( Yerleşim yeri ) belgelerinin nüfusa devri ile birlikte Muhtarlarımız ekonomik yönden büyük bir çöküş sürecine girmişlerdir. Nüfus Müdürlükleri asli görevlerini bırakıp Muhtarlık Mesleğini icra eder konuma gelmişlerdir.Nufus müdürlüklerinden ücretsiz olarak alınan bu belgeler Muhtar meslektaşlarımızı hem ekonomik yönden çökertmiş ,hemde muhtarlığın halk neznindeki saygınlığını yok etmiştir.

Önerilerimiz

Muhtarlık kurumunun tek gelir kaynağı olan ikametgah ( yerleşim yeri ) belgelerinin nüfus müdürlüklerinden alınarak Muhtarlıklara devredilmeli ki Muhtarlık kurumu yaşayabilsin. Böylece hem muhtarlarımız ekonomik yönden sıkıntıları bir ölçüde giderilmiş olacak hem de ikametgah kayıtları daha sağlıklı tutularak istismarlar önlenmiş olacaktır.Diğer bir yöndende Nüfus müdürlüklerindeki yığılmalar önlenerek Nüfus müdürlükleri asli görevlerine dönmüş olacaklardır.

5-)Muhtarlarımızın Zaruri Giderleri Ve Bu Giderleri ni Karşılayacak Kaynak Önerilerimiz

Posta ,Polis,Maliye,Zabıta,Askerlik şubesi,İcra Müdürlükleri , Kaymakamlık , Belediye gibi resmi kurumlardan gelen evraklar mesai saatlerimizin 4/3 teşkil eder duruma gelmiştir. Muhtarlarımızın yardımcı bir elaman olmadan bu kurumlara tek başına hizmet vermesi mümkün değildir.Gelirleri bitme noktasına getirilmiş bir Muhtarın yanında çalışan elamanın maaşını nasıl karşılayacağını takdirlerinize sunuyoruz. Muhtarlarımızın bunun yanında büro kırtasiye, telefon,elektirik,su gibi giderleri vardır. Muhtarlarımızın ekonomik sıkıntıları iyice artmıştır.

Muhtarlık Kurumuna Gelir Temin Edecek Kaynak Önerilerimiz

Kayıt İşlemleri ve Yerleşim yeri belgelerinin Nüfus müdürlüğünden alınıp Muhtarlıklara devredilmesinin yanında Muhtarlarımıza kaynak teşkil edecek diğer önerillerimiz şunlardır.

a-) Kira Kontratlarına Muhtarlık Onayı Zorunluluğu Getirilmeli

Mahalle içindeki ev ve iş yeri sahipleri ve kiracılar arasında düzenlenen Kira Kontratına Muhtarlık onayı zorunluluğu getirilerek hem muhtarlarımıza ekonomik yönden katkı sağlanmış ,hemde kira gelirlerini bildirmeyen vatandaşlar devlet tarafından kayıt altına alınmış olur.

Şöyle ki mal sahibi ile kiracı arsındaki Kira sözleşmesi Mahalle Muhtarının huzurunda ve gözetiminde 4 nüsha halinde düzenlenir.Bu kira sözleşmelerinde birisi mal sahibine , birisi kiracıya ,birisi saklanmak üzere Muhtarlığa diğer bir nüshası da vergi dairesine verilmek üzere Muhtarlık tarafından teslim alınır.Muhtarlıklar tarafından vergi dairelerine verilmek üzere teslim alınan kira kontratları her ay sonu toplu olarak vergi dairelerine bildirirler. 
Bu vesile ile mahalledeki kiracı mal sahibi envanteri de ortaya çıkmış olur.

b-) Muhtarlar, Mahallesindeki Kira Tespit Komisyonunda Bilir Kişi Heyetinde Görev alabilir. 
Mahallesini en iyi tanıyan ve bilen birisi olarak Muhtarlarımız kira tespit komisyonunda görev almalı.Bu yaptığı görevden dolayı belirli bir ücret almalı.

c-) Posta Tebligatı Evraklarından Harç Ücreti Alınmalı

Muhtarlarımız günlük mesailerinin yarısını posta evrakları almaktadır.Muhtarlarımıza bu evraklardan belirli bir ücret veya fon ayrılabilir.

Muhtarlık Kurumu Yönünden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki Eksikler

Vatandaşların yeni adreslerine kayıtları Nüfus Müdürlüklerince Hiçbir belge istenmeden ve beyan esasına göre yapıldığından kötü niyetli kişilerin istismarına açık bir durumdur. Beyan esasına göre kayıt yaptıran art niyetli kişiler kayıt esnasında aldıkları ikametgâh belgesiyle piyasayı dolandırıp kayıplara karışmaktadırlar. Yine Örneğin geçen yıl okul kayıtlarında binlerce kişi ikamet etmediği adrese kendisini kayıt yaptırarak çocuklarını devletin istediği okula değil kendi istedikleri okula hile yolu ile kayıt yaptırmışlardır.

Nüfus Müdürlüklerince yapılan bu kayıtların Muhtarlarımız tarafından incelendiğinde bir çoğunun sağlıklı kayıtlar olmadığı, bilerek veya sehven yapılan hatalı kayıtlar olduğu gözlenmiştir.

Örneğin Vatandaşların Nufüs Müdürlüklerine kayıt esnasında Sokak ve daire numaralarını yanlış verdiği,aynı hanede birbirini hiç tanımayan ailelerin yanlış lıkla aynı adrese kayıt yaptırdıkları görülmüştür.Kontröl altında tutulmayan kayıtlar her türlü dolandırıcılığa açık kapı bırakmaktadır. Bu konuda büyük bir boşluk vardır. 

Önerilerimiz

Bu boşluğun ve istismarın önlenmesi , oto kontrol sisteminin yeniden sağlanabilmesi için kayıt işlemlerinin tekrar muhtarlıklara devredilmesi gerekmektedir. Bu esnada görevlerini kötüye kullanan muhtarlar hakkında ağır yaptırımlar konulmalıdır 

Adrese Dayalı Sistemde Muhtarlara Verilen Şifre İle Muhtarlar Tüm Türkiye Genelini Görebilmeli

Adli mercilerden, Emniyet Birimlerinden, İcra Müdürlüklerinden, Belediyelerden, Vergi Dairlerinden ve Posta dağıtım müdürlüklerinden gönderilen tebligatlarda ilgili kişinin mahallede oturup oturmadığı eğer taşınmış ise nereye hangi tarihte nakil aldığı konusunda muhtarlıklardan bilgi istenmektedir. Şu anda yürürlükte olan sisteme göre Muhtarlar nüfus müdürlüklerinden aldıkları şifre ile yalnızca kendi mahallelerindeki şahısları görebilmektedir. Kendi mahallesinden ayrılıp diğer il ve ilçelere yerleşen vatandaşın durumu hakkında bilgi sahibi olamamaktadır.

Önerilerimiz

Muhtarlarımızın ilgili mercilerden gelen yazılara sağlıklı cevap verebilmeleri için Muhtarlarımız sistem üzerinden aldıkları şifre ile tüm ülke genelini izleyebilmelidir.
Paylaş | | Yorum Yaz
5447 kez okundu. Yazarlar

Yazarın diğer yazıları

MUHTARLIĞIN TARİHÇESİ - 30/04/2011
MUHTARLARIN SORUNU - 27/02/2011

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
İBB LİNK ARŞİV

TRAFIK KAMERALARI

SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
İBBWeb Tv

KulliyatPolismed

Güvenli İnternet Hizmetleri
 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Web Sitesi

İSMEK Hayalim İstanbul

Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta
 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam129
Toplam Ziyaret394267