• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/www.istanbulmuhtarlari.org/?fref=ts&__mref=message_bubble
  • https://twitter.com/istmuhtarlari
Başkan

Başkan Temel ŞARDANNokta DuşakabinALBAYRAK BAYRAK İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ E-5 karayolu gür sitesi kat 1 no 39-40 Beşyol K.ÇEKMECE-İSTANBUL Türkiyenin her yerinden TEL: ( 444 1 139 ) MOBİL 1: (0535 874 60 60) FAKS: 0212 592 78 57 MOBİL 2: (0554 569 00 00)Site Haritası

30 Mart Yerel Secimlerde Muhtar Aday Adayı olan kişilerin dikkat etmesi gereken konular

AZA SEÇİMİ İLE İLGİLİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Karar No : 381

Karar Tarihi : 12/02/2014

Demirci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen

6/2/2014 tarihli, 94 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2014 tarihli, 2014/19 ve 8/1/2014

tarihli, 2014/23 sayılı karar hükümleri karşısında;

1- Özellikle matbu olarak beyaz kağıda basılan muhtar seçimi oy pusulalarında;

- İhtiyar meclisi/heyeti adayı gösterilmeden, sadece muhtar isminin yazılı olduğu,

- Seçilecek ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısından (8 kişiden) az ismin yazılı olduğu,

- Birlikte yazılan basılı oy pusulası üzerinde, ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinin tamamının

çizilerek, yerine isim yazılmaması ve sadece muhtar isminin kalması durumunda,

bu oy pusulalarının geçerli olup olmayacağı,

2- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22.

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, “Köy muhtarı, görev yaptığı köyde sandık kurulu

başkanı olmaz” hükmüne istinaden, muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, 18

Şubat 2014 Salı günü oluşumuna başlanacak sandık kurulları için siyasi partiden istenilecek birer

asıl ve birer yedek üye isimleri arasında muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeliğine adaylığı

haricen anlaşılan veya oy verme günü sandık kurulları tarafından tespit edilen kişilerle ilgili

olarak, oy vermenin selameti için bu kişilere sandık kurullarında görev verilip verilemeyeceği ile

görev verilmiş ise aday oldukları oy verme günü anlaşılanların sandık kurullarında ki görevlerine

devam edip, edemeyecekleri,

3- Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 tarihli, 2014/43 ve 23/10/2014 tarihli, 2014/133

sayılı kararları ile aday listelerinin il – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verilmesinde uygulaması

gereken yöntemler göz önünde bulundurularak; aday listelerinin teslimi sırasında ilçede teşkilatı

bulunan siyasi partiler ile ilçe dışından seçime katılmak üzere aday listesi veren siyasi partilerden

genel merkez tarafından yetki belgesi istenip istenmeyeceği,

hususlarında tereddüt hasıl olduğu bildirilerek, konu hakkında görüş bildirilmesi istenilmiş

olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı eki 30 Mart 2014 Pazar

günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir

Örnek: 138 sayılı Genelge’nin;

“Köy ve mahalle seçimlerinde geçersiz sayılacak oy zarfları ve oy pusulaları” başlıklı 50.

maddesinde;

……..

“ C) Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:

1) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması.

2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması.

3) Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla

yapıldığının anlaşılamaması (298/101).

4) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim

çevresinde seçilecek sayı kadar kişinin elle yazılması.

5) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o seçim

çevresinde seçilecek sayıdan daha az sayıda kişinin elle yazılması.

6) “Aza” ve “Üye” kelimeleri eş anlamlı olduğundan, bu kelimelerden birinin yazılması.

7) Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçiminde oy pusulalarına “EVET” veya

“TERCİH” yazılı mührün basılması gerekmemekle birlikte, “EVET” veya “TERCİH” yazılı

mührün basılması,

8) Aynı aday isminin bir oy pusulasında birden fazla yazılması (tek oy sayılır).”

Not: Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinden o seçim

çevresinde seçilecek sayıdan daha fazla kişinin yazılması halinde ihtiyar meclisi/heyeti oyları

geçersiz olmakla birlikte muhtara verilen oy geçerlidir. “

şeklinde düzenlenmiştir.

Aday listelerinin teslimi sırasında ilçede teşkilatı bulunan siyasi partiler ile ilçe dışından

seçime katılmak üzere aday listesi veren siyasi partilerden genel merkez tarafından yetki belgesi

istenip istenmeyeceği ile ilgili olarak ,

2972 sayılı Kanunun 11. maddesinin son fıkrasında;

“Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik

listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.”

hükmü yer almıştır.

Bu nedenle, beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulaların hangi durumlarda geçerli

olup olmayacağı ile ilgili olarak Örnek: 138 sayılı Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini

Gösterir Genelgenin 50. maddesinin (C) bendi ile, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Meclisi Üyeliği

Seçimlerine ilişkin Usul ve Esasların Tespitine yönelik Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu

7/1/2014 tarihli, 2014/19 sayılı karar uyarınca işlem yapılmasına,

ayrıca, muhtar adaylarının sandık kurullarında görev almaması gerektiğinden, bu durumun

oy verme günü anlaşılması halinde muhtar adayının sandık kurulundaki görevine son verilmesine,

Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri aşamasında; il – ilçe seçim kurullarınca siyasi

partilerden özel yetki belgesinin istenmemesine,

Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanması istenildiğinde ise; 2972

sayılı Kanunun 11. maddesinin son fıkrası hükmü gereği bu eksikliklerin tamamlanması için il –

ilçe seçim kurullarına yapılan başvurularda özel yetki belgesinin istenilmesine,

karar verilmesi gerekmektedir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- Beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olup

olmayacağı ile ilgili olarak Örnek: 138 sayılı Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir

Genelgenin 50. maddesinin (C) bendi ile, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Meclisi Üyeliği Seçimlerine

ilişkin Usul ve Esasların Tespitine yönelik Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu 7/1/2014

tarihli, 2014/19 sayılı karar uyarınca işlem yapılmasına,

2- Muhtar adaylarının sandık kurullarında görev almaması gerektiğinden, bu durumun oy

verme günü anlaşılması halinde muhtar adayının sandık kurulundaki görevine son verilmesine,

3- Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri aşamasında; il – ilçe seçim kurullarınca siyasi

partilerden özel yetki belgesinin istenmemesine,

4- Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanması istenildiğinde ise; 2972

sayılı Kanunun 11. maddesinin son fıkrası hükmü gereği bu eksikliklerin tamamlanması için il –

ilçe seçim kurullarına yapılan başvurularda özel yetki belgesinin istenilmesine,

5- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi

www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi

elektronik posta ile iletilmesine,

6- Karar örneğinin, Demirci İlçe Seçim Kurulu Bakanlığına gönderilmesine,

12/2/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Başkan Başkanvekili Üye Üye

Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Muharrem COŞKUN Mehmet KÜRTÜLÜye Üye Üye

Nilgün İPEK Ünal DEMİRCİ Hakkı MANAV

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   2379 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
İBB LİNK ARŞİV

TRAFIK KAMERALARI

SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
İBBWeb Tv

KulliyatPolismed

Güvenli İnternet Hizmetleri
 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Web Sitesi

İSMEK Hayalim İstanbul

Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta
 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam130
Toplam Ziyaret394268